De
wortels
van de
ontwikkeling

Sinds 1980 is de Françoisgroep actief binnen verschillende domeinen (polen) gericht op hout: de Verpakpool ("milieuvriendelijk afzagen", pallets, logistieke dienst,…), de Energiepool (groene energieproductie, tegelijk opwekken van warmte en elektriciteit, pellets,…) en de Consumptiepool (constructie van houten huizen, stro voor paarden, ...).

Wij zien er voortdurend op toe dat we op de hoogte zijn van de laatste technologieën, dat we veelzijdiger worden, dat we vernieuwend zijn,... zodat we u de beste kwaliteit kunnen garanderen terwijl we toch de menselijke logica en het milieu respecteren.

Onze terreinen zijn op een geïntegreerde manier georganiseerd zodat we kunnen bezuinigen op transport en de productie van CO2 kunnen beperken.