November 2017: de regering ziet af van het 'zeer grote' Waalse project voor een biomassacentrale:

De Françoisgroep, evenals de Belgische interprofessionele federatie van hout energie (FEBHEL) in zijn geheel, zijn verheugd over het besluit dat onze regering afgelopen donderdag heeft genomen met betrekking tot de stopzetting van het project van de 'zeer grote' Waalse biomassacentrale.

Die beslissing, aangemoedigd door de Belgische interprofessionele federatie van hout energie, is de eerste stap naar de ontwikkeling van kleinere biomassastructuren met een betere opbrengst (cogeneratie, warmtenetwerken, ...), waarbij onze lokale hulpbronnen worden benut en de Waalse economie en werkgelegenheid worden gestimuleerd!

Hout wordt steeds vaker gezien als DE belangrijkste hernieuwbare energiebron, in kwantitatief opzicht, bij de verwezenlijking van de hernieuwbare doelstellingen tegen 2030 in Wallonië en in Europa.

Het is aan ons om hout te gebruiken met optimaal respect voor de economie, het milieu EN de maatschappij!