Bedrijven > Kiowatt

Kiowatt Kiowatt
6-8, Op der Poukewiss
7795 BISSEN
Luxembourg

work +352 26 88 30-1
fax +352 26 88 30-45

www.kiowatt.lu
Find a direction

Kiowatt is een bedrijf dat de knowhow van de Françoisgroep opwaardeert (cogeneratieproject duurzame energie van Recybois) zowel als de knowhow van de partner van het bedrijf, Luxenergy, voor het lanceren van projecten in verband met groene energie.

Kiowatt is namelijk actief binnen de ontwikkeling van warmtenetwerken en de productie van brandbare houtkorrels.

Om dit bedrijf beter te ontdekken, neem dan een kijkje in de volgende documenten:

Voorstelling van Kiowatt in ROOST (Luxemburg): klik hier

Persbericht: klik hier

PERSBERICHT

De regering steunt de bedrijven die investeren in

Projecten voor energieproductie die gebruik maken van hernieuwbare energie.

De regering vertegenwoordigd door Jeannot Krecké, de minister van Economie en Buitenlandse Zaken, en Marco Schank, de minister van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur, heeft op 25 juli 2011 een overeenkomst getekend met het Kiowattbedrijf over de installatie in Roost van een warmtekrachtkoppelingsproject voor duurzame energie.

Het project van Kiowatt wordt gesteund door de regering dankzij middelen die door de wet zijn voorzien. Die hebben betrekking op een hulpregime dat het milieu moet beschermen en rationeel gebruik van natuurlijke bronnen moet promoten.

Het Kiowattbedrijf is opgestart in 2008 door LuxEnergie en zijn partner WoodEnergy (Françoisgroep). Die wilden hun activiteit versterken in de biomassasector. Het bedrijf is gespecialiseerd in apparatuur voor de cogeneratie van duurzame energie. Dit gebeurt met stevige biomassa met een grote capaciteit en met een verhoogde productie van houtpellets.

De energie afkomstig van de warmte-krachtkoppelingcentrale is de eerste verwezenlijking van Kiowatt.

Het is apparatuur voor de cogeneratie van energie op basis van houtafval met een thermische kracht van 17 MW bruto en een elektrische kracht van 2,6 MW op volledige kracht. De jaarlijkse productie van hernieuwbare elektriciteit is geraamd op ongeveer 21 GWh en die van de hernieuwbare warmte is 93 GWh per jaar.

Door de installatie kan jaarlijks ongeveer 21 000 ton biomassa in de vorm van houtoverschotten van Luxemburg worden benut. Tevens wordt de CO2-uitstoot met 55 300 ton per jaar verminderd als de installatie op volle kracht draait. De houtoverschotten worden tegenwoordig geëxporteerd en ze worden niet gerekend tot energie dat kan worden geproduceerd  voor hernieuwbare energiebronnen in Luxemburg.

De geproduceerde elektriciteit zal in het elektrische netwerk worden geïnjecteerd terwijl de warmte-energie van het proces voor warmte-krachtkoppeling wordt gebruikt voor:

  • De productie van kou om het nieuwe gegevenscentrum van LuxConnect in Roost kouder te maken. Dat centrum zal bijgevolg het eerste "green datacenter" van Luxemburg worden.
  • Het drogen van ongeveer 63 000 ton vers hout om jaarlijks 35 000 ton houtkorrels te produceren die bestemd zijn voor de huiselijke markt en voor warmteleveranciers.
  • De bevordering van de toekomst van warmtenetwerken in de activiteitenzone "Klengbousbierg" in Bissen.

Deze mogelijkheid voor warmtegebruik wordt op dit moment bestudeerd.

Het inwerkingstelling van het project Kiowatt is gepland voor eind 2013. Daardoor kan ongeveer 5 % van het totaal gerealiseerd worden. Met dat totaal moet op het nationaal grondgebied voor de productie van elektriciteit, warmte en koud hernieuwbare energie gerealiseerd worden tegen 2020.

"het project draagt bij tot zowel het bereiken van de doelstellingen van de regering op vlak van ontwikkeling en economische diversificatie, reductie van de broeikasgassen en productieverhoging van de hernieuwbare energie op nationaal grondgebied", getuigde minister Jeannot Krecké.

Mededeling van het ministerie voor Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en door Kiowatt.

Contactpersoon:

Judith Meyers

E-mail: judith.meyers@eco.etat.lu

Telefoonnummer: +352 2478 4349

Linda Goffin

E-mail: linda.goffin@luxenergie.lu

Telefoonnummer: