De
wortels
van de
ontwikkeling

De Europese houtindustrie erkent het belang van de "drie fundamentele lijnen", voor welke de economische ontwikkeling op lange termijn een evenwicht moet vormen tussen respect voor het milieu en de belangen van de samenleving in zijn geheel.

De Françoisgroep respecteert perfect dit evenwicht door zijn activiteiten en zijn verschillende entiteiten.