Contact

Recybois sa

ZI de Ruette - Latour
6760 VIRTON
Belgique
Mob: +32(0)477 36 54 89
Tél : +32 63 670 070
Fax : +32 63 232 210

 

recybois

billons-éclaircie-résineux

sciage

planches 

sciures-plaquettes

Plank en milieuvriendelijk zagen

Vroeger importeerde Paletterie François grote hoeveelheden hout van naaldbomen om hun pallets te maken.

Om transport te vermijden, is er een zagerij op het terrein geïnstalleerd waar het hout van naaldbomen, die voor de tweede en derde keer zijn uitgedund, kan worden verwerkt.

Hout oogsten met de techniek van uitdunnen is een belangrijke bosbouwtaak om de bosproductie op te drijven. Het is in die zin dat men het over "milieuvriendelijk zagen" heeft. Op deze manier wordt het plaatselijke bos niet alleen benut voor de verkoop van dat hout en de integratie ervan in de economische kringloop, maar eveneens voor een logischere ontginning ervan.

Deze plaatselijke vewerking van hout vermijdt massieve import van landen uit het Oosten, beperkt sterk het transport en de daaraan gekoppelde onvermijdelijke milieuverontreiniging.

De elektrische apparaten van de zagerij worden bevoorraad door elekticiteit komende van de warmte-krachtkoppeling-centrale en levert op kort afstand de nodige planken aan voor fabricatie van pallets, en dit alles tegen concurrerende prijzen vergelijkend met de marktprijzen van landen uit het Oosten.

In cijfers:

  • Jaarlijkse proviandering: 170 000 m3 hout afkomstig van naaldbomen die voor de tweede en derde keer zijn uitgedund (epicea, douglas, Europees lariks)
  • Productie van 55 000 m³ planken voor Paletterie François
  • Afgeleide producten
  • Schors voor de inrichting van parken en tuinen